Declaració de la Renda online

El període per la presentació de la DECLARACIÓ DE LA RENDA 2024 és des del dia 11 d'abril al 30 de juny.

Un any més, estem a la teva disposició per tramitar la Declaració. I ja no cal que surtis de casa per fer-la! T'oferim un servei online per a gestinar els tràmits.

50,00€

Preu Base (més IVA)

Si has de presentar una declaració complementària, fora de termini o necessites qualsevol altre assessorament, posa't en contacte amb nosaltres.

Contracta el servei aquí mateix!

Introdueix les teves dades i procedeix a fer el pagament del servei a través d'aquest formulari. És ràpid i totalment segur. Ens posarem en contacte de seguida per iniciar els tràmits.

Com funciona i quant triga el servei?

Emplena el formulari amb les teves dades personals, i seguidament procedeix al pagament de 50€ o 60 +IVA o bé 35€ o 40€ +IVA, si ets soci de la Cooperativa 70, segons la declaració que hagis de fer. A l’instant, rebrem un correu electrònic conforme has contractat el nostre servei i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible. Per acreditar la teva condició de soci, a banda d’incorporar el teu número de carnet, caldrà que, un cop et contactem ens facis arribar una copia del mateix.

El termini de confecció anirà en funció de la complexitat de la declaració. Ara bé, la confecció de la mateixa no es demorarà més enllà dels 7 dies.

Quin és el termini per a presentar la declaració de la renda 2023?

El termini comença el dia 11 d'abril i finalitza el 30 de juny del 2023.

Qui te l’obligació de presentar la declaració de la renda 2023?

En termes generals, si els teus ingressos de rendiments del treball superen els 22.000€ bruts a l’any has de fer-la. Per sota d’aquesta xifra no estàs obligat a presentar la declaració, tret que hagis tingut més d’un pagador al llarg de l’any.

En el cas que els rendiments del treball procedeixen de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500€ anuals.

Dels rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600€ anuals.

Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000€ anuals.

Què és i en què consisteix la deducció per maternitat?

La deducció per maternitat es podrà incrementar amb 1.000 euros addicionals quan qui tingui dret a la mateixa hagués abonat quotes d’educació en centres infantils autoritzats.

Quin és l’import a deduir per les despeses de custòdia en centres d'educació infantil previs a P3?

És un benefici fiscal de fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de 3 anys o adoptat sempre que es realitzi una activitat per compte pròpia o aliena. La situació d’atur no dona dret a l’aplicació d’aquesta deducció.

Com tributa el rendiment obtingut per la venda de l’habitatge habitual?

Tributa com qualsevol altre venda d’un immoble, excepte quan els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de l'habitatge habitual es reinverteixin en l'adquisició d'un altre habitatge habitual o en la rehabilitació de l’immoble que vagi a tenir tal caràcter. En aquesta situació, el que aquest rendiment estarà exempt de tributació.

En quin concepte es tributen les rendes obtingudes pels lloguers?

La renda obtinguda pel lloguer d'un immoble constitueix per al propietari un rendiment de capital immobiliari. No obstant això, en determinats supòsits pot tenir la consideració d'activitat econòmica.

Si presento la declaració de la renda quan s’obri el termini, m’ingressaran abans la devolució en cas que surti a retornar?

Si el resultat de la declaració és a retornar, la data de presentació pot influir en la data d'ingrés dels diners, de manera que com més puntuals siguem a presentar-la, més probable serà que cobrem abans. No obstant això, no sempre és així. Pot passar que Hisenda decideixi revisar la nostra declaració o bé s’hagin de contrastar les dades amb tercers com a lloguers, compravendes, etc.

FAQ RENDA

Aquí tens una llista bàsica* amb la resposta a les preguntes claus de la Campanya de la Renda. Si tens més preguntes, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!

COMPARTEIX

Envia aquesta informació a qui li pugui interessar!

*Això és un llistat de FAQS i que en cap cas consisteix en un assessorament legal ni jurídic, ni es poden prendre les decisions en base a aquesta, sinó que cal fer consulta prèvia d’assessorament concret. Des d’Advor no ens fem responsables de les decisions preses en base aquestes FAQS sense haver obtingut un assessorament previ.